સંગઠન

 

તેજાબનો
 
પ્રચાર ?
 
પ્રસાર ?
 
વેપાર ?
 
નથી કરવો ….
 
પણ તેજાબી લોકોનુ એક સંગઠન જરૂર કરવું છે.
 
તેજાબી વિચારોને અમલમાં મૂકવાની હિંમત ધરાવતા લોકોને અહીં સંગઠીત થવા માટે નિમંત્રણ છે ..
છે બળબળતી ઇચ્છા ?
સ્વાગત છે.
અખિલ સુતરીઆ
Advertisements

4 Responses to “સંગઠન”

  1. Dear friends.
    like your thinking i appriciate your attemp and intresting to join with you.

    WISH…….start movment against politiciens that resufffel our national politics systems………if you do not confirm then i dont wish to say anything….

  2. I m belong from the cast which has been never afraid to say truth. And i kn our language power and truth power will help to bring revolution in our society and culture. Now days our silence is inviting a harm. So please wake up guys. Dnt try to teach others start to some rules for yourself and follows that. because self discipline is the 1st step to reach 100 miles distance.

    Jai Mataji to all of u.

    Vijay Gadhavi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: