શું માનો છો ?

ઇન્ટરનેટ પર એન્ટર અને એસ્કેપ વચ્ચે,

ઇમેઇલ અને બ્લોગ પર,

આમથી તેમ અફળાયા કરતાં અક્ષરો,

અમલ સ્વરૂપે જન્મ લઇ ન શકનારા વીચારો,

ધીમે ધીમે વ્યવહારોમાં ઉકરડો તો નથી બની જતાં ને ?

શું માનો છો ?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: