મને વાંધો છે.

તમે બ્લોગર છો ? મને વાંધો નથી.

તમે લેખક છો ? મને વાંધો નથી.

તમે કવિ છો ? મને વાંધો નથી.

તમે વાચક છો ? મને વાંધો નથી.

તમે બ્લોગ જગત કે દુનિયામાંમા નવા નવા છો ? મને વાંધો નથી.

તમે બ્લોગ જગત કે દુનિયામાં ઘરડા થઇ ગયા છો ? મને વાંધો નથી.

તમે કોપી પેસ્ટર છો ? મને વાંધો નથી.

તમે કોકનું લખેલું નો ઉતારો કરો છો ? મને વાંધો નથી.

તમે બીજા શું કરે છે નું ધ્યાન રાખો છો ? મને વાંધો નથી.

તમે બ્લોગરોના જૂથને કે ગુજરાતીઓના જૂથને મોડરેટ કરો છો ? મને વાંધો નથી.

તમારા ગૃપમાં તમારા નિયમોનું ચૂસ્ત પણે પાલન કરાવો છો ? મને વાંધો નથી.

તમે જૂથબંધીમાં માનો છો ? મને વાંધો નથી.

તમે સાર્થવાળા છો ? મને વાંધો નથી.

તમે ઊંઝાવાળા છો ? મને વાંધો નથી.

તમે ચોવીસેય કલાક બ્લોગિંગ કરો છો ? મને વાંધો નથી.

પણ,

તમે મને તમારા લેખ, કવિતા, રચનાની ‘જાહેરાત’ મોકલીને

તમારા બ્લોગ પર પધારવાનું ’આમંત્રણ’ મોકલશો તો,

અને એ પણ મારી અનુમતિ વગર

તો

મને વાંધો છે.

આવુ કરનારને મારા બ્લેક લીસ્ટમાં મૂકીશ.

આ બ્લેક લીસ્ટ મારા બ્લોગ

અંતરના ઊંડાણ [ www.akhilsutaria.wordpress.com ]

પર પ્રસિધ્ધ / પ્રકાશીત કરી દીધું છે.

આશા રાખું છું કે તમે એવું તો નહિ જ કરો કે મારે તમને બ્લેકલીસ્ટ કરવા પડે.

અખિલ સુતરીઆ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: